S*Skottvallens Pip Larsson a (s) 09 24, hane

Pip Larsson 5 veckor

Pip Larsson 5 veckor

Pip Larsson 5 veckor

 

Pip Larsson 4 veckor

Pip Larsson 4 veckor

Pip Larsson 3 veckor

Pip Larsson 3 veckor

 

S*Skottvallens Pip Larsson 2 veckor

PipLarsson vägde 133 gram när han föddes, vid 2 veckor väger han 377 gram

Pip Larsson fick sitt namn eftersom han förde ett väldigt liv när han föddes, han talade verkligen om att ”här kommer jag”